//ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป//
//วันที่18ก.พ.2563รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราว(รายวัน)//
//
//วันที่17สิงหาคม2563..............รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
//วันที่26/08/63รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
//วันที่31/08/2563...บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
//ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
//วันที่09/09/2563ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
//22
//18พฤศจิกายน2563รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
27พฤศจิกายน2563ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข