ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมา ประเภทเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตั้งแต่วันนี้ 16 พ.ค. ถึงวันที่ 26 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมา เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประกาศ ณ วันที่ 31 พ.ค. 2559
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2559 [new] ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2559 ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2560 [new] ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประจำปี งบประมาณ 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมา เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
ประกาศยกเลิกการประกวดราคา ซ่อมเพดาน
(NEW) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ช่างเทคนิค 6-15พฤศจิกายน2561
(์NEW) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เจ้าพนักงานพัสดุ 8-15 พ.ย.2561